9200 elever deltok i UEVO-undersøkelsen

I januar og februar 2019 gjennomførte ca. 9200 elever ved nesten 80 ungdomssskoler UEVO-undersøkelsen, ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep. 

Dette var første gang at UEVO-undersøkelsen ble gjennomført på norske skoler. Det var også første gang at noen spurte ungdom i Norge så direkte om vold og overgrep, uten at ungdommen trengte samtykke (godkjenning) fra sine foreldre først. At så mange deltok i spørreundersøkelsen er viktig, fordi det vil gi ny kunnskap som gjør at barn og unge som opplever vanskelige ting hjemme kan få bedre hjelp i framtiden.

Tusen takk til alle som deltok!

Om UEVO-studien