9200 elever deltok i UEVO-undersøkelsen

I januar og februar 2019 gjennomførte ca. 9200 elever ved nesten 80 ungdomssskoler UEVO-undersøkelsen, ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep. 

Dette var første gang at UEVO-undersøkelsen ble gjennomført på norske skoler. Det var også første gang at noen spurte ungdom i Norge så direkte om vold og overgrep, uten at ungdommen trengte samtykke (godkjenning) fra sine foreldre først. At så mange deltok i spørreundersøkelsen er viktig, fordi det vil gi ny kunnskap som gjør at barn og unge som opplever vanskelige ting hjemme kan få bedre hjelp i framtiden.

Resultatene vil publiseres i en rapport som lanseres 23. oktober 2019. Da vil vi arrangere et lanseringsseminar i Oslo, og de som ønsker er velkomne til å melde seg på. Hvis du liker Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på Facebook eller melder deg på vårt nyhetsbrev, så vil du få informasjon om påmelding når det nærmer seg. Rapporten vil også legges ut på denne nettsiden.

Tusen takk til alle som deltok!

Om UEVO-studien