Hva er fordeler og ulemper ved å delta i undersøkelsen?

Fordeler:
  • Du kan bidra til å hjelpe andre barn og ungdommer som har det vanskelig.
  • Du kan bidra til å forebygge vold og overgrep mot barn og ungdommer.
  • Du kan fortelle om dine erfaringer, følelser og tanker på en konfidensiell, trygg og privat måte.
  • Du kan be om hjelp dersom du ønsker dette.
Ulemper:
  • Du kan få spørsmål om ubehagelige hendelser i livet ditt.
  • Undersøkelsen kan vekke minner om vanskelige opplevelser.

 

For ungdom