Hva er UEVO-studien?

Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep, UEVO-studien, er den første landsomfattende undersøkelsen om vold og overgrep der ungdom mellom 12 og 16 år blir spurt om sine erfaringer. 

Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep, UEVO-studien, var den første landsomfattende undersøkelsen om vold og overgrep der ungdom mellom 12 og 16 år blir spurt om sine erfaringer. Studien ble for første gang gjennomført vinteren 2018/2019 hvor 10.000 ungdomsskoleelever ble spurt om oppvekst, ungdomstid, psykisk helse og erfaringer med vold og overgrep. Resultatene ble publisert i en rapport oktober 2019.

Vi planlegger nå for ny gjennomføring våren 2021!

Resultatene brukes for å hindre vold og overgrep mot barn og unge i fremtiden. Studien skal også undersøke sammenhenger mellom vold og overgrep i oppveksten og psykisk og somatisk helse og daglig fungering. Studien fremskaffer kunnskap om ungdommers erfaringer med hjelpeapparatet i tilfeller der de har opplevd vold og/eller seksuelle overgrep.

På grunn av  forskrift til Helseforskningslovens § 17, kan ungdom ned til 12 år selv samtykke til deltakelse i noen former for helseforskning. Dette gir ungdom en unik mulighet til å bli hørt.

Studien er godkjent av REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk). Studien tilfredsstiller strenge etiske krav til forskning, som ivaretar ungdommenes behov i forskningen.

Det er NKVTS som har fått oppdraget om å gjennomføre denne undersøkelsen. NKVTS er ledende i Norge på forskning som omhandler temaer som vold og overgrep.

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi