Hva får skolen og kommunen igjen for å delta?

  • Skolen og kommunen får muligheten til å være med på den første undersøkelsen i Norge som kartlegger ungdoms erfaringer med vold og overgrep. Det er første gangen en slik undersøkelse gjennomføres i Norge i aldersgruppen fra 12-16 år.
  • Skolen og kommunen får mulighet til å bidra til å fremskaffe viktig kunnskap som vil bli viktige i å utvikle effektive hjelpetilbud for unge som utsettes for vold og overgrep. Barne- og likestillingsminister og kunnskaps- og integreringsminister anbefaler de kommuner og skoler som er trukket ut til å delta i undersøkelsen. Les Anbefalingsbrev fra departementene her.
  • Helsesykepleier og annen representant fra skolen har muligheten til å delta på en fagdag om vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, arrangert av UEVO-studiens prosjektgruppe fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Presentasjoner og film fra fagdagen i Oslo er tilgjengelig her.
  • UEVO-undersøkelsen kan fungere som en bevisstgjøring rundt vold og overgrep mot ungdom i deltakende skoler og kommuner.

For kommuner og skoler