Hva får skolen og kommunen igjen for å delta?

Skolen og kommunen får muligheten til å delta i den første undersøkelsen i Norge som kartlegger ungdoms erfaringer med vold og overgrep. UEVO-studien i 2019 var den første av sitt slag som ble gjennomført i Norge i aldersgruppen fra 12-16 år.

Skolen og kommunen bidrar til å fremskaffe kunnskap som er viktig i arbeidet med å utvikle effektive hjelpetilbud for unge som utsettes for vold og overgrep. Da UEVO-studien ble gjennomført i 2019 anbefalte Barne- og likestillingsminister og Kunnskaps- og integreringsminister skolene til å delta i undersøkelsen. Les anbefalingsbrev fra departementene.

Helsesykepleier og annen representant fra skolen får tilbud om å delta på en fagdag om vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, arrangert av UEVO-studiens prosjektgruppe fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Presentasjoner og film fra fagdagen i Oslo er tilgjengelig her.

I tillegg kan UEVO-undersøkelsen kan gi skolene økt kunnskap og bevissthet rundt vold og overgrep mot ungdom.

For kommuner og skoler