Hva får skolen og kommunen igjen for å delta?

UEVO-studien skiller seg fra andre undersøkelser ved at ungdommen selv samtykker til deltakelse. I 2019 var den det første av sitt slag som ble gjennomført i Norge i aldersgruppen fra 12-16 år. I mai 2021 vil vi gjennomføre studien på nytt, noe som vil gi oss sammenlignbare data.

Å delta i undersøkelsen bidrar derfor til viktig informasjon om hvordan ungdom har det i dag og hvilke erfaringer de har med sensitive temaer som vold og overgrep. 

Skolen og kommunen vil derfor bidra til å fremskaffe kunnskap som er viktig i arbeidet med å utvikle effektive hjelpetilbud for unge som utsettes for vold og overgrep. Da UEVO-studien ble gjennomført i 2019 anbefalte Barne- og likestillingsminister og Kunnskaps- og integreringsminister skolene til å delta i undersøkelsen. Les anbefalingsbrev fra departementene.

Helsesykepleier og annen representant fra skolen vil få tilstrekkelig informasjon og kunnskap om arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Det vil arrangeres et seminar med UEVO-studiens prosjektgruppe fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Du finner mer informasjon fra materiellet fra fagdagen i 2019 her: Presentasjoner og film fra fagdagen i Oslo.

Å delta i UEVO-undersøkelsen gir skolene økt kunnskap og bevissthet rundt vold og overgrep mot ungdom.

For kommuner og skoler