Hva forventes av skolen?

Skolen skal legge til rette for gjennomføringen av undersøkelsen.  

Skolenes ansvar er først og fremst å legge til rette for gjennomføringen av undersøkelsen.

Det innebærer at skoleledelsen utnevner en kontaktperson, og sørger for at helsesykepleier og øvrige ansatte på skolen er informert om tidspunkt og innholdet i undersøkelsen. Skolen setter av 60 minutter til gjennomføring av undersøkelsen i klasserommet.

Skolen skal gi alderstilpasset informasjon til elevene på skolen om undersøkelsen. Dette gjøres ved å vise en informasjonsfilm og ved å være tilgjengelig for spørsmål etterpå.

NKVTS vil sørge for at kontaktperson og helsesykepleier mottar tilstrekkelig informasjon og opplæring for at undersøkelsen skal gjennomføres på en trygg og effektiv måte.

 

For kommuner og skoler