Hva forventes av skolen?

Skolen skal legge til rette for gjennomføringen av undersøkelsen.  

  • Skoleledelsen skal utnevne en kontaktperson for UEVO-studien.
  • Skolen skal gi alderstilpasset informasjon til elevene på skolen om undersøkelsen. Skolen tilbys å delta på opplæringsseminar om gjennomføring av undersøkelsen og håndtering av situasjoner som kan oppstå. Seminaret er frivillig. Hvis du gikk glipp av seminaret kan du se både film og lese presentasjonene fra dagen her.
  • Vi har utviklet en huskeliste for skoler som er med i UEVO-undersøkelsen. 
  • Skolen må sette av 60 minutter til gjennomføring av undersøkelsen i klassene.
  • Helsesykepleier ved skolen må informeres om undersøkelsen og når den skal skal gjennomføres. Hun eller han må være ekstra tilgjengelig dagen undersøkelsen gjennomføres og dagene derpå.
  • Øvrige ansatte på skolen bør informeres om undersøkelsen og når den skal gjennomføres.

For kommuner og skoler