Hva forventes av skolen?

Skolen skal legge til rette for gjennomføringen av undersøkelsen.  

  • Skoleledelsen utnevner en kontaktperson for UEVO-studien.
  • Skolen gir alderstilpasset informasjon til elevene på skolen om undersøkelsen. Skolen tilbys å delta på opplæringsseminar om gjennomføring av undersøkelsen og håndtering av situasjoner som kan oppstå. Seminaret er frivillig. Hvis du gikk glipp av seminaret kan du se både film og lese presentasjonene fra dagen her.
  • Skolen klargjør klasserommene før gjennomføring. Prosjektgruppa sender ut en forklarende liste for dette.
  • Skolen setter av 60 minutter til gjennomføring av undersøkelsen i klassene.
  • Helsesykepleier ved skolen informeres om undersøkelsen og når den skal skal gjennomføres. Hun eller han må være ekstra tilgjengelig dagen undersøkelsen gjennomføres og påfølgende dager for å ivareta elever som har ekstra behov.
  • Øvrige ansatte på skolen bør informeres om undersøkelsen og når den skal gjennomføres.

For kommuner og skoler