Hva med elever med lese, skrive,- eller språkvansker?

Dysleksi Norge har testet nettskjemaet opp mot ulike opplesningsprogrammer. De konkluderer med at undersøkelsen er brukervennlig for de elevene med lese, skrive,- eller språkvansker. 

  • I nettleser Microsoft Edge finnes en oppleser i selve nettleseren. Nettundersøkelsen er også testet opp mot programmene Lingdys, AppWriter og CD-ORD i Chrome nettleser. Disse kan brukes av lesesvake elever som ikke har eget hjelpemiddel. De nevnte programmene fungerer på samme måte.
  • Eleven åpner opp testen og starter verktøyet. Man markerer så det man ønsker opplest, høyreklikker og velger «spill av» eller «les høyt»-knappen på det verktøyet man bruker.
  • Eleven må ha øretelefoner og bør ha en mus til å markere teksten de vil ha opplest.  Elevene bør få beskjed om å markere et spørsmål , en påstand eller et alternativ om gangen, og lytte flere ganger om de er usikre.
  • Eleven bør ikke ha for rask hastighet på oppleser, spesielt der det er flere alternativer per spørsmål.
  • På iPad kan man bruke systemets opplesningsfunksjon. Eleven markerer teksten, og velger «Les opp». Skolen må teste at opplesing er aktivert på forhånd. Dette gjøres på: Innstillinger – generelt – tilgjengelighet -tale. Hak av på «Les opp markering».

 

For kommuner og skoler