Hva med elever med lese, skrive,- eller språkvansker?

Dysleksi Norge har testet nettskjemaet opp mot ulike opplesningsprogrammer. De konkluderer med at undersøkelsen er brukervennlig for de elevene med lese, skrive,- eller språkvansker. 

I nettleser Microsoft Edge finnes en oppleser i selve nettleseren. Nettundersøkelsen er også testet opp mot programmene Lingdys, AppWriter og CD-ORD i Chrome nettleser. Disse kan brukes av lesesvake elever som ikke har eget hjelpemiddel. De nevnte programmene fungerer på samme måte.

Eleven åpner opp testen og starter verktøyet. Man markerer så det man ønsker opplest, høyreklikker og velger «spill av» eller «les høyt»-knappen på det verktøyet man bruker. Eleven bør ikke ha for rask hastighet på oppleser, spesielt der det er flere alternativer per spørsmål.

På iPad kan man bruke systemets opplesningsfunksjon. Eleven markerer teksten, og velger «Les opp». Skolen må teste at opplesing er aktivert på forhånd. Dette gjøres på: Innstillinger – generelt – tilgjengelighet -tale. Hak av på «Les opp markering».

Eleven må ha øretelefoner og bør ha en mus til å markere teksten de vil ha opplest.  Elevene bør få beskjed om å markere et spørsmål, en påstand eller et alternativ om gangen, samt å lytte flere ganger om de er usikre.

 

For kommuner og skoler