Hva skal resultatene brukes til?

Resultatene skal:

  • utvikle kunnskap om hvordan ungdom har det i Norge i dag, og hvilke erfaringer de har hjemme og ute
  • gjøre det lettere for voksne å hjelpe barn og ungdom som er eller har vært utsatt for vold og overgrep
  • bidra til at færre barn og ungdom opplever vold og overgrep i framtiden

Resultatene er publisert i en forskningsrapport og vil bli publisert i forskningsartikler, men disse vil ikke inneholde informasjon som kan knytte svarene dine til deg, skolen din eller kommunen du bor i. Rapporten blir referert til i media, men også i politiske dokumenter. Redd barna og NRK har tatt inn noen av resultatene i sine filmer for barn, og resultatene har blitt brukt som grunnlagsmateriale når det legges frem saker i Stortingets spørretime.

For ungdom