Hva skal resultatene brukes til?

Resultatene skal:

  • utvikle kunnskap om hvordan ungdom har det i Norge i dag, og hvilke erfaringer de har hjemme og ute
  • gjøre det lettere for voksne å hjelpe barn og ungdom som er eller har vært utsatt for vold og overgrep
  • bidra til at færre barn og ungdom opplever vold og overgrep i framtiden

Resultatene vil bli publisert i en forskningsrapport og i forskningsartikler, men den vil ikke inneholde informasjon som kan knytte svarene dine til deg, skolen din eller kommunen du bor i.

For ungdom