Hva skal resultatene brukes til?

Resultatene fra undersøkelsen skal vise hvordan ungdom har det i Norge i dag. Vi spør om hvordan du har det hjemme, med deg selv og sammen med venner.

Vi håper resultatene kan gjøre det lettere for voksne å hjelpe barn og ungdom som er eller har vært utsatt for vanskelige ting. Kanskje vi kan bidra til at færre barn og ungdom opplever vold og overgrep i framtiden? Resultatene vil bli brukt i forskjellige rapporter og vil bli omtalt i media.

Du skal vite at ingenting vi publiserer vil inneholde informasjon som kan knytte svarene dine til deg, skolen din eller kommunen du bor i.

For ungdom