Hva skjer med informasjonen du oppgir?

  • Informasjonen om deg lagres på en sikker og beskyttet server. Kun forskere fra denne studien har tilgang på informasjonen.
  • Du kan trekke deg fra studien hvis du angrer på at du deltok. Da vil vi slette alle dine svar.
  • Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport. Resultatene vil inngå i nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler. Medier vil kunne publisere innhold fra rapporten.
  • Det vil ikke bli publisert informasjon som gjør det mulig å kjenne igjen enkeltelever, skoler eller kommuner.
  • Mer detaljer får du i Personvernerklæringen. 

For ungdom