Hva skjer med informasjonen du oppgir?

Informasjonen vi samler inn i undersøkelsen lagres på en sikker og beskyttet server. Kun forskere fra denne studien har tilgang på informasjonen. Du kan trekke deg fra studien hvis du angrer på at du deltok. Da vil vi slette alle dine svar.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport. Resultatene vil inngå i nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler. Medier vil kunne publisere innhold fra rapporten. Det vil ikke bli publisert informasjon som gjør det mulig å kjenne igjen enkeltelever, skoler eller kommuner. Mer detaljer får du i Personvernerklæringen. 

For ungdom