Hva skjer med informasjonen som samles?

Studien er godkjent av Regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Sør-Øst. Dette innebærer at studien tilfredsstiller høye forskningsetiske krav. Innsamlet informasjon lagres på en sikker og beskyttet server. Kun forskere fra UEVO-studien har tilgang på denne informasjonen.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport. Rapporten fra den første gjennomføringen av UEVO-studien kan du lese her. Resultatene vil også inngå i nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler. Det vil ikke publiseres informasjon som gjør at enkeltelever, skoler eller kommuner kan gjenkjennes.

For kommuner og skoler