Hva spør vi om i undersøkelsen?

Først spør vi litt om deg. Vi ønsker å vite litt om deg, selv om du jo er anonym for oss. Vi spør om hvordan du har det med familien og på fritiden og hva du får lov til hjemme. Vi ønsker å vite mer om hva du tenker det er greit at voksne gjør mot ungdom, for eksempel når de er sinte. Vi spør om erfaringer du kan ha hatt, eller har sett at andre har hatt med ulike former for vold eller overgrep. Du vil også få spørsmål om barndommen din.

Vi er interessert i hvordan dere ungdom har det, og spør derfor også om helse, både psykisk og kroppslig, og om skole og søvn.

For ungdom