Hvor kan du få hjelp?

Uansett om du deltar i UEVO-studien eller ikke, kan du få hjelp. Husk at du også kan be om hjelp dersom du er bekymret for noen andre enn deg selv.

Du kan snakke med noen du stoler på på skolen din eller med helsesykepleier. Helsesykepleier er ekstra tilgjengelig uken undersøkelsen gjennomføres og er klar over at noen kan få behov for å snakke med en voksen.

Det finnes flere hjelpetelefoner hvor du også kan snakke med noen anonymt:

For ungdom