Hvordan sikre at ungdom som trenger det får hjelp?

Dette skal være en trygg undersøkelse, og de ungdommene som lever i utrygge situasjoner skal få hjelp. 

  • Alle elever, både de som deltar i undersøkelsen og de som velger å ikke delta i undersøkelsen, vil bli oppfordret til å be om hjelp dersom de har det vanskelig. De vil få tydelig informasjon om hvor de kan henvende seg for å snakke med en voksen eller få hjelp. 
  • Når undersøkelsen gjennomføres vil elevene få utdelt et informasjonskort med informasjon om hjelpetelefoner de kan kontakte dersom de ønsker å snakke med noen utenfor skolen.
  • Ungdommene som deltar i undersøkelsen vil på siste side av spørreskjemaet bli spurt om de ønsker hjelp. Her kan de legge inn navn og telefonnummer hvis de ønsker å bli kontaktet. De kan også velge hvem de ønsker å bli kontaktet av og hvordan. Eleven kan velge om de vil kontaktes av noen på skolen, av Røde Kors Ungdom sin hjelpetelefon Kors på Halsen,  eller en voksen i Barnevernet. Forskerne på UEVO-studien vil videreformidle elevens ønske slik at den voksne tar kontakt.
  • Helsesykepleier ved de deltakende skolene skal være ekstra tilgjengelig for samtale den uken undersøkelsen skal gjennomføres på skolen.
  • Skolen og skolehelsetjenesten får tilbud om deltakelse på en fagdag om vold og seksuelle overgrep i regi av NKVTS og Statens Barnehus. Fagdagen skal sette de voksne som ungdommene kjenner i stand til å hjelpe ungdom med behov for hjelp. Streaming fra arrangementet og presentasjonene er tilgjengelig på nett.

For kommuner og skoler