Hvorfor er det viktig at du deltar?

Ungdom er eksperter på eget liv.  Vi ønsker å få vite hvordan du faktisk har det!

Hvis vi får mange svar på undersøkelsen, så kan vi bruke svarene til å hjelpe mange ungdommer. Kunnskapen vi får hjelper oss med å lage bedre hjelpetilbud for barn og unge som opplever vanskelige ting.

Det er viktig at vi får svar fra ungdommer med ulik bakgrunn og ulike erfaringer for å kunne forstå hvordan det er å være ungdom i dag.

 

For ungdom