Hvorfor er det viktig at du deltar?

  • Ungdom er eksperter på eget liv og vi ønsker å høre din stemme.
  • Mange svar på undersøkelsen gir mulighet til å bruke tallene til å hjelpe så mange ungdommer som mulig. Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap som gjør at det kan utvikles bedre hjelpetilbud for barn og unge som er utsatt for vold eller overgrep.
  • For at vi skal kunne si noe med sikkerhet er det viktig at vi får svar fra ungdommer med ulik bakgrunn og ulike erfaringer. Din stemme er viktig både om du har opplevd vold og overgrep eller ikke.
  • Det er første gang at en slik undersøkelse gjennomføres blant unge mellom 12 og 16 år.
  • Barne- og likestillingsminister og kunnskaps- og integreringsminister oppmuntrer til deltakelse i undersøkelsen. Les Anbefalingsbrev fra departementene her. 

For ungdom