Presentasjoner fra opplæringsseminarene

NKVTS og Statens Barnehus arrangerte høsten 2018 opplæringsseminarer for skole og skolehelsetjeneste i Trondheim, Bergen og Oslo. Presentasjoner og streaming fra arrangementet i Oslo er tilgjengelig fra denne siden. 

For kommuner og skoler