CopeYouth-studien – Covid-19: Psykisk helse under en epidemi

Koronavirus-pandemien og smitteverntiltakene som er satt i verk har medført en økt belastning for de aller fleste barn, unge og familier. Kunnskap om hvordan denne type smitteverntiltak påvirker barn og unges psykiske helse vil være helt essensiell for å kunne gi god oppfølging ved nye kriser.

Innhold