Informasjonsfilm

Ungdommene mottar et informasjonsskriv, men det kan oppleves usikkert om elevene forstår eller bruker tid på å lese informasjonsskrivet. Dette forårsaker høy risiko for at ungdommen ikke gir et reelt informert samtykke til deltakelse. Vårt viktigste virkemiddel er derfor å lage en animasjonsfilm med forståelig, relevant og alderstilpasset informasjon for å sikre at ungdommene samtykker […] 

Ungdommene mottar et informasjonsskriv, men det kan oppleves usikkert om elevene forstår eller bruker tid på å lese informasjonsskrivet. Dette forårsaker høy risiko for at ungdommen ikke gir et reelt informert samtykke til deltakelse. Vårt viktigste virkemiddel er derfor å lage en animasjonsfilm med forståelig, relevant og alderstilpasset informasjon for å sikre at ungdommene samtykker med tilstrekkelig forståelse for undersøkelsens faktiske innhold. Hver film gir informasjon om formålet med undersøkelsen, om deltakernes rettigheter, inklusivt retten til å avstå fra deltakelse eller trekke seg, samt informasjon om hvordan nettskjemaet fungerer. I filmene blir det også gitt informasjon om hvordan elevene kan signalisere at de ønsker å bli kontaktet i etterkant av undersøkelsen dersom de har behov for å snakke med en voksen. Filmene inneholder hovedpoengene som også står i informasjonsskrivet alle elevene får utdelt. Hovedargumentet for å benytte seg av filmformatet er nytten av å presentere informasjonen både visuelt og verbalt, noe som for mange ungdom vil være lettere å fange oppmerksomheten til sammenlignet med et skriftlig dokument. Det er spesielt viktig å fremheve at denne måten å gi informasjon på også kan gjøre den mer tilgjengelig for ungdom med lavere lesehastighet som ellers kan ha vansker med å forstå innholdet i en formell tekst.