Kontakt UEVO-studien

Du kan gjerne ta direkte kontakt med en av oss i prosjektgruppa hvis du vil.

Dersom du blir utsatt for vold eller overgrep, eller lever i en utrygg situasjon, kan du søke hjelp her.