Spørreskjema / Questionnaire

Her finner du spørreskjema for gjennomførte datainnsamlinger i UEVO-studien. I metodeboken kan du lese om hensikten og begrunnelser for spørsmålene som er inkludert. Metodeboken blir publisert i løpet av våren 2022. 

Translated versions of the questionnaires are available for T1 & T2.

For en samlet oversikt over hvilke spørsmål som er benyttet i de ulike datainnsamlingene, se følgende: