Hvorfor får ungdommen selv bestemme om de ønsker å delta?

I 2019 ble UEVO-studien gjennomført som første gang ungdom mellom 12 og 16 år ikke trengte samtykke fra foresatte for å delta i helseforskning. Dette er på grunn av en forskrift til Helseforskningslovens § 17 som gjør at ungdom ned til 12 år selv kan samtykke til deltakelse i noen former for forskning. Dette gir ungdom en unik mulighet til å bli hørt, som er i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 12.

Vi ønsker at alle ungdommer, også de som har foreldre som kanskje av egen interesse ikke ønsker at barnet skal svare på spørsmål om vold eller overgrep, får mulighet til å delta.