Hvorfor får ungdommen selv bestemme om de ønsker å delta?

  • Dette er den første norske studien der ungdom mellom 12 og 16 år ikke trenger samtykke fra foreldrene for å delta.
  • På grunn av en ny forskrift til Helseforskningslovens § 17, kan ungdom ned til 12 år selv samtykke til deltakelse i noen former for helseforskning. Dette gir ungdom en unik mulighet til å bli hørt, i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 12.
  • Vi ønsker at alle ungdommer, også de som har foreldre som kanskje av egen interesse ikke ønsker at barnet skal svare på spørsmål om vold eller overgrep, får mulighet til å delta.

For kommuner og skoler