Vurderer du å delta i UEVO-studien?

Ungdommer er eksperter på eget liv, og derfor ønsker vi å spørre deg om hvordan du faktisk har det!

Hva skal vi spørre om?

Vi spør om hvordan du har det med familien din, med venner og på fritiden din. Vi ønsker å vite mer om hva du tenker det er greit at voksne gjør mot ungdom, for eksempel når de er sinte. Vi spør om erfaringer du kan ha hatt, eller har sett at andre har hatt med ulike former for vold eller overgrep. Du vil også få spørsmål om barndommen din. Vi spør også om helse, både psykisk og kroppslig, og om skole og søvn.

 

Hva skjer med svarene du gir?

Informasjonen vi samler inn i undersøkelsen lagres på en sikker og beskyttet server. Det er kun forskere fra denne studien har tilgang på informasjonen og de har taushetsplikt!  Du kan trekke deg fra studien hvis du angrer på at du deltok. Da vil vi slette alle dine svar. Vi kommer ikke til å publisere informasjon fra undersøkelsen som kan koble svarene dine til din kommune, skole eller deg som person.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport som blant annet brukes i media, av politikere og i vitenskap. Det vil ikke bli publisert informasjon som gjør det mulig å kjenne igjen enkeltelever, skoler eller kommuner. Hvis du lurer på noe mer om dette så kan du sjekke ut: Personvernerklæringen. 

Hvis vi får mange svar på undersøkelsen, så kan vi bruke svarene til å hjelpe mange ungdommer. Kunnskapen vi får hjelper oss med å lage bedre hjelpetilbud for barn og unge som opplever vanskelige ting.

Trenger du hjelp?

Uansett om du deltar i UEVO-studien eller ikke, kan du få hjelp. Husk at du også kan be om hjelp dersom du er bekymret for noen andre enn deg selv. Under gjennomføringen av studien kan du krysse av for om du ønsker å bli kontaktet av en voksen. Du kan snakke med noen du stoler på på skolen din eller med helsesykepleier. Helsesykepleier er ekstra tilgjengelig uken undersøkelsen gjennomføres og er klar over at noen kan få behov for å snakke med en voksen.

Det finnes flere hjelpetelefoner hvor du også kan snakke med noen anonymt:

Hjelpetelefonen, Mental Helse, telefon 116123

Kors På Halsen, Røde Kors sin kontakttelefon for unge, telefon 800 333 21, chat, eller mail.

Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116111