Etiske hensyn

Studien er godkjent av Regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Sør-Øst. Dette innebærer at studien tilfredsstiller høye forskningsetiske krav.