Prosjektgruppa bak UEVO-studien

Dette er gjengen som jobber med UEVO-studien fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Prosjektgruppa har lang erfaring med å snakke med barn og ungdom om vold og overgrep, og å forske på disse temaene. 

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi