Prosjektgruppa bak UEVO-studien

Dette er gjengen som jobber med UEVO-studien fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Prosjektgruppa har lang erfaring med å snakke med barn og ungdom om vold og overgrep, og å forske på disse temaene. 

Prosjektleder Forsker Forsker / Barnelege
Gertrud S. Hafstad Else-Marie Augusti Mia Myhre
416 09 916 977 34 012 913 46 552
g.s.hafstad@nkvts.no e.m.augusti@nkvts.no mia.myhre@nkvts.no
Forskningsassistent Prosjektkoordinator
Sjur S. Sætren Linn-Eirin A. Haugen
225 95 500 473 93 799
s.s.satren@nkvts.no l.e.a.haugen@nkvts.no