Hva skjer med informasjonen?

Informasjonen vi samler inn i undersøkelsen lagres på en sikker og beskyttet server. Kun forskere fra denne studien har tilgang på informasjonen. Forskerne har taushetsplikt.

Elever kan trekke seg fra studien hvis de angrer på at de deltok. Da vil vi slette alle svar.

Elevene bestemmer selv om de forteller foreldrene om de var med på undersøkelsen og hva de svarte. Ingen på skolen kan få vite hva elever har svart.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport. Resultatene vil inngå i nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler. Det vil ikke bli publisert informasjon som gjør det mulig å kjenne igjen enkeltelever, skoler eller kommuner.

Retten til selvstendig samtykke ned til 12 år er forankret i en forskrift til Helseforskningslovens § 17, og trådte i kraft i 2017. Les mer om dette her og mer om datainnsamling her.

 

 

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi