Hvorfor Feide som innloggingsplattform?

  • Feide er en trygg innlogging.
  • Nesten alle elever har tilgang på dette systemet.
  • Kjent innloggingsplattform som reduserer mulighetene for feil og vansker ved innlogging for den enkelte elev.
  • Undersøkelsen ligger ikke på skoleportalen, og ingen andre kan logge seg inn for å se hva ungdommen har svart.
  • Dersom skolen ikke bruker Feide vil skolen få tilsendt brukernavn og passord til elevene i forkant av undersøkelsen.

For kommuner og skoler