Hvorfor Feide som innloggingsplattform?

Feide er en trygg innlogging, og er en effektiv løsning ettersom nesten alle elever har tilgang på dette systemet. Feide er en kjent innloggingsplattform som vil redusere mulighetene for feil og vansker ved innlogging for den enkelte elev.

Undersøkelsen vil IKKE ligge på skoleportalen, og ingen andre kan logge seg inn for å se hva ungdommen har svart.

Dersom skolen ikke bruker Feide vil skolen få tilsendt brukernavn og passord til elevene i forkant av undersøkelsen.

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi