Hvordan foregår undersøkelsen?

Dette er den første undersøkelsen i Norge som gir ungdom fra 12-16 år rett til å velge å delta i forskning uten samtykke fra foreldrene sine.  

  • UEVO-studien gjennomføres i skoletiden, og dere sitter klassevis. Undersøkelsen er digital og besvares gjennom et nettskjema.
  • Før undersøkelsen starter vil læreren vise en kort informasjonsfilm om UEVO-studien. Etter denne har du tid til å stille spørsmål til læreren. Deretter får du en lenke du skal gå inn på. Herfra logger du inn med ditt vanlige Feide brukernavn og passord. Dersom dere ikke bruker Feide på skolen din, vil du få brukernavn og passord fra læreren din. Når du er innlogget får du opp en side der du krysser av om du samtykker til å delta i undersøkelsen eller ikke (om du ønsker å delta i undersøkelsen).
  • Det settes av 60 minutter til gjennomføring av undersøkelsen, men selve undersøkelsen avsluttes etter 45 minutter. De som ikke ønsker å delta i undersøkelsen skal sitte i samme rom og gjøre andre skoleoppgaver på PC. Du trenger ikke fortelle andre om du deltok i undersøkelsen eller ikke.
  • Undersøkelsen inneholder spørsmål om vold, overgrep, psykisk helse, skole, venner, familie og hjelp i hverdagen.
  • Det er viktig at du svarer ærlig, og det finnes ikke riktige eller gale svar.
  • Du kan hoppe over spørsmål du ikke har lyst til å svare på, og du kan trekke deg fra undersøkelsen underveis eller i ettertid hvis du angrer. Hvis du gir oss beskjed om at du ønsker å trekke deg fra undersøkelsen, vil vi slette svarene dine.
  • Du kan rekke opp hånden og be om hjelp dersom det er noe du ikke forstår. Læreren har fått beskjed om at han eller hun ikke skal gå bak skjermen din og se på svarene dine uten å spørre deg om lov først.
  • Vi tror du og andre setter pris på at ingen kikker på hverandres svar.

For ungdom