Ekspertpanelet

  • Ungdommens stemme har vært svært viktig gjennom hele planleggingen og gjennomføringen av studien.
  • Et eget ekspertpanel bestående av åtte ungdom har vært aktive i planlegging av undersøkelsen.
  • Ekspertpanelet har kommet med viktige innspill og bidrag til alle deler av prosjektet.

Les om hva ekspertpanelet selv sier om UEVO-studien i bladet Forskningsetikk nr. 4 2018.

Om UEVO-studien