Ekspertpanelet

Ungdommens stemme har vært svært viktig gjennom hele planleggingen og gjennomføringen av studien. Et eget ekspertpanel bestående av åtte ungdom har vært aktive i planlegging av undersøkelsen. Ekspertpanelet har kommet med viktige innspill og bidrag til alle deler av prosjektet.

Ekspertpanelet har kommet med konkrete innspill til blant annet beredskapen i etterkant av studien og hvordan læreren skal oppføre seg under undersøkelsen for å ikke påvirke elevene.

Les om hva ekspertpanelet selv sier om UEVO-studien i bladet Forskningsetikk nr. 4 2018.