Huskeliste for skoler i UEVO-undersøkelsen

FORBEREDELSER FØR GJENNOMFØRING

 • Informasjonsbrev til elever: Elevene skal få utdelt informasjonsbrevet minimum én uke før datainnsamlingsdagen (sendes fra NKVTS til kontaktperson ved skolen).
 • Helsesykepleier: Helsesykepleier og gjerne sosiallærer må få informasjon om dato for datainnsamling – de bør være tilgjengelig på dagen.
 • Minn elevene på:
  • PC med strøm: De skal ha pc/nettbrett med strøm tilgjengelig på datainnsamlingsdagen – hele undersøkelsen foregår digitalt.
  • Feide: De må huske sitt Feide brukernavn og passord (nødvendig for å logge seg inn på undersøkelsen)
 • Dersom ikke elevene ved skolen har egne Feide-brukere, må skolen etterspørre personlige innloggingskoder fra NKVTS. Disse kan kun sendes per postgang, derfor må de etterspørres i god tid før gjennomføring.
 • Elever som ikke ønsker å svare på undersøkelsen: Alle elevene skal være i klasserommet. De tar stilling til deltakelse etter at informasjonsfilmen er vist. En alternativ oppgave dukker opp på pc-en til elever som ikke samtykker til å delta.
 • Lærerens rolle: Alle elever sitter stille ved pulten til timen er over. Læreren skal ikke feste blikket på bestemte elever eller gå rundt i klasserommet under gjennomføring, med mindre eleven ønsker hjelp. Det kan være at noen av elevene er redde for at du ser svarene deres, vis forståelse og respekt for det.
 • Opplesningsfunksjon: For elever med lese- og skriveutfordringer er det mulig å få lest opp spørsmålene og svaralternativene i undersøkelsen ved å markere det aktuelle ordet eller setningen. For å unngå å forstyrre andre må elevene bruke øretelefoner.
 • Elevene kan, dersom de ønsker og så lenge dette ikke forstyrrer de andre, høre på musikk under gjennomføringen.

 

DATAINNSAMLINGSDAGEN

 1. Elevene plasserer seg med minst 1 meters mellomrom mellom pultene (som en eksamenssituasjon).
 2. Del ut informasjonskort (visittkort med informasjon) til alle i klassen.
 3. Elevene tar frem PC/nettbrett med strøm og har strømforsyning tilgjengelig.
 4. Alle restarter PC-en.
 5. Vis informasjonsfilmen på storskjerm: Filmen ligger nederst på siden uevo.nkvts.no (scroll nedover hvis den ikke synes). Elevene må få tid til å stille spørsmål etter at filmen er vist.
 6. Gi følgende beskjed til elevene: Alle skal sitte stille ved pulten til timen er over. Dette er en privat undersøkelse. Det er ikke lov til å snakke med medelever under gjennomføring. Dersom du rekker opp hånda, vil en lærer komme bort og møte deg ansikt-til-ansikt. Du skal være trygg på at du kan be om hjelp uten at læreren ser svaret ditt.
 7. Ikke trykk på krysset øverst i hjørnet: Informer elevene om at de ikke må trykke på krysset og lukke undersøkelsen, -da kommer de seg ikke inn igjen.
 8. Logg inn: Be elevene gå inn på lenken du har fått tilsendt. Dersom du ikke har lenken, så ta kontakt med din kontaktperson i UEVO-studien.
 9. For elever som har Feide-bruker skal denne benyttes til pålogging. Dersom skolen ikke bruker Feide, skal læreren dele ut personlige konvolutter med koder. Elevene gjennomfører hele undersøkelsen digitalt – innlogging, samtykke og gjennomføring skjer i samme operasjon.
 10. Tid: Når alle elevene har fått logget inn skal læreren ta tiden. Læreren står ansvarlig for å avslutte etter 45 min. fra innlogging. Selve spørreskjemaet skal ta 40 min. Når dette er sendt inn kommer det opp et kontaktskjema der elevene kan be om å bli kontaktet av en voksen person. Det bør beregnes fem minutter til denne delen. Dersom noen av elevene ikke er ferdige i løpet av 40 min, må du be de avslutte. Dette gjøres på følgende måte: Trykk «Logg ut» og deretter «Ja, jeg vil avslutte og lagre svarene».

For huskeliste med lenke til innlogging, ta kontakt med din kontaktperson på UEVO-studien.

For kommuner og skoler