Huskeliste for gjennomføring

Huskeliste for gjennomføring

 • Informasjonsbrev til elever: Elevene skal få utdelt informasjonsbrevet minimum én uke før datainnsamlingsdagen (sendes fra NKVTS til kontaktperson ved skolen).
 • Helsesøster: Helsesøster/sosiallærer må få informasjon om dato for datainnsamling – bør være tilgjengelig på dagen.
 • Minn elevene på:
  • PC med strøm: De skal ha pc/nettbrett med strøm tilgjengelig på datainnsamlingsdagen – hele undersøkelsen foregår digitalt.
  • Feide: De må huske sitt Feide brukernavn og passord (nødvendig for å logge seg inn på undersøkelsen)
 • Dersom ikke elevene ved skolen har egne Feide-brukere, må skolen etterspørre personlige innloggingskoder fra NKVTS. Disse kan kun sendes per postgang, derfor må de etterspørres i god tid før gjennomføring.
 • Elever som ikke ønsker å svare på undersøkelsen: Alle elevene skal være i klasserommet. De tar stilling til deltakelse etter at informasjonsfilmen er vist. En alternativ oppgave dukker opp på pc-en til elever som ikke samtykker til å delta.
 • Lærerens rolle: Alle elever sitter stille ved pulten til timen er over. Læreren skal ikke feste blikket på bestemte elever eller gå rundt i klasserommet under gjennomføring, med mindre eleven ønsker hjelp. Det kan være at noen av elevene er redde for at du ser svarene deres, vis forståelse og respekt for det.
 • Opplesningsfunksjon: For elever med lese- og skriveutfordringer er det mulig å få lest opp spørsmålene og svaralternativene i undersøkelsen ved å markere det aktuelle ordet eller setningen. For å unngå å forstyrre andre må elevene bruke øretelefoner.
 • Elevene kan, dersom de ønsker og så lenge dette ikke forstyrrer de andre, høre på musikk under gjennomføringen.