Hvordan sikre at ungdom som trenger det får hjelp?

Dette skal være en trygg undersøkelse, og de ungdommene som lever i utrygge situasjoner skal få hjelp. 

Alle elever, både de som deltar i undersøkelsen og de som velger å ikke delta i undersøkelsen, vil bli oppfordret til å be om hjelp dersom de har det vanskelig. Ungdommene som deltar i undersøkelsen vil på siste side av spørreskjemaet bli spurt om de ønsker hjelp. Her kan de velge hvem de ønsker å bli kontaktet av og hvordan. Det kan være noen på skolen, hjelpetelefoner eller en voksen i Barnevernet. Forskerne i studien vil videreformidle elevens ønske slik at den voksne tar kontakt og elevens identitet blir beskyttet.

I forkant av UEVO-studien i 2019 fikk skolen og skolehelsetjenesten tilbud om deltakelse på en fagdag om vold og seksuelle overgrep. Dette var i regi av NKVTS og Statens Barnehus. Fagdagen skulle gjøre de voksne i stand til å hjelpe ungdom som har behov for det. Streaming fra arrangementet og presentasjonene er tilgjengelig på nett.

Andre ressurser er Statens Barnehus. De kan man kontakte for råd og veiledning ved mistanke om vold og overgrep, og de har egne konsultasjonsteam over hele landet. RVTS (Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) har gratis digitale ressurser som er ment for å styrke kommunalt ansattes kompetanse i å samtale med barn de er bekymret for.