Hva skjer med informasjonen som samles inn?

Dataene vi samler inn i undersøkelsen lagres på en sikker og beskyttet server, og det er kun forskerne fra denne studien som har tilgang på informasjonen. Når dataene er ferdig analysert vil resultatene publiseres i en rapport, slik som denne. Resultatene vil også inngå i nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler, og studien kan bli referert til i medieartikler eller i politiske sammenhenger. Det vil ikke publiseres informasjon som gjør at enkeltelever, skoler eller kommuner kan gjenkjennes.