Hva spør vi om i undersøkelsen?

Vi ønsker å vite mer om hvordan ungdom har hatt det med seg selv, hjemme og på fritiden under pandemien. 

Hva vi spør om

Vi spør litt om ungdommen selv, hvordan ungdom har det med familien og på fritiden, hva de får lov til hjemme, og hva de tenker det er greit at voksne gjør mot ungdom, for eksempel når de er sinte.

Vi spør om erfaringer man selv kan ha hatt, eller har sett at andre har hatt med ulike former for vold eller overgrep. Vi spør også om barndommen.

Vi er interessert i hvordan ungdom har det, og spør derfor også om helse, både psykisk og kroppslig, og om skole og søvn. Vi ønsker at ungdom med ulike erfaringer skal delta slik at vi får et godt bilde på hvordan det er å være ung i Norge i dag, på godt og vondt.

Fordeler og ulemper

Fordeler for ungdom som deltar er at man kan bidra til å hjelpe andre barn og ungdommer som har det vanskelig, og bidra til å forebygge vold og overgrep. Man kan fortelle om sine erfaringer, følelser og tanker på en konfidensiell, trygg og privat måte. Noen ulemper kan være at man kan få spørsmål om ubehagelige hendelser i livet sitt og at undersøkelsen kan vekke minner om vanskelige opplevelser.

CopeYouth-studien gjennomføres i skoletiden, og elevene sitter klassevis. Undersøkelsen er digital, anonym og besvares gjennom et nettskjema.

 

Hvis du har det vanskelig hjemme, kan du selvfølgelig også få hjelp selv om du velger å ikke delta i undersøkelsen.

 

 

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi