Resultater fra studien

Hva skal resultatene brukes til?

Når samfunnet stenger ned vil det ha effekter på mange. Spesielt kan de som allerede hadde det vanskelig før koronakrisen være ekstra sårbare for endringene pandemien har bragt med. Vi vet veldig lite om hvordan denne type smitteverntiltak påvirker den psykiske helsen til barn i skolealder og deres foreldre.

Resultatene fra CopeYouth-studien skal utvikle kunnskap om hvordan ungdom har det under en krise slik som koronaepandemien har vært. Med dette kan de som bestemmer vite mer om hva som har fungert og hva som ikke har fungert. Slik kan Norge være rustet dersom det skulle komme lignende kriser i fremtiden. Resultatene vil fremgå i en forskningsrapport og i forskningsartikler.

Resultatene fra UEVO-studien

Resultatene er publisert i en forskningsrapport og i forskningsartikler. Disse inneholder ikke informasjon som kan knytte svarene til spesifikke ungdommer, skolen eller kommuner. Rapporten er tilgjengelig for nedlastning hos NKVTS.

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi