Hvorfor kan ungdommen delta i studien uten foreldresamtykke?

I UEVO-studien skal ungdommen selv få samtykke til om de vil delta eller ikke.

Dette er viktig for at så mange ungdommer som mulig skal få mulighet til å delta.

Tidligere har det vært slik at foreldre alltid måtte gi sitt samtykke dersom ungdom under 16 år skal delta i forskning. Denne loven var basert på en tanke om at foreldre alltid vil være de som kan gi ungdommen best informasjon og støtte i forbindelse med at de deltar i undersøkelser. Det var også basert på en tanke om at foreldre bør ha oversikt over hva ungdommen deltar i, og ha mulighet til å få vite hva de har svart, for å kunne ivareta foreldreansvaret godt nok.

Nå vet vi at ungdom er i stand til å vurdere slike ting selv, og at det kan være vanskelig å svare helt ærlig på en del spørsmål dersom foreldrene skal ha innsyn i svarene.

Det er også slik at mange ungdommer ikke har fått delta i forskning, fordi foreldrene enten har glemt å gi samtykke, eller fordi foreldrene ikke har ønsket at de skal delta av ulike grunner.

Retten til selvstendig samtykke ned til 12 år er forankret i en forskrift til Helseforskningslovens § 17, og trådte i kraft i 2017. Dette er den første norske studien av ungdom mellom 12-16 år som ikke krever samtykke fra foreldrene.

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi