Om UEVO-studien

Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep, UEVO-studien, var den første landsomfattende undersøkelsen om vold og overgrep der ungdom mellom 12 og 16 år blir spurt om sine erfaringer. Studien ble for første gang gjennomført vinteren 2018/2019 hvor 10.000 ungdomsskoleelever ble spurt om oppvekst, ungdomstid, psykisk helse og erfaringer med vold og overgrep. Resultatene ble publisert i en rapport oktober 2019.

Våren 2020 gjennomførte vi en ekstraordinær datainnsamling rett etter skolenedstengningen som følge av koronaviruset. Rapporten kan du lese her

Resultatene våre gir økt kunnskap om barn og unges opplevelser, og brukes for å hindre vold og overgrep mot barn og unge i fremtiden. Studien skal også undersøke sammenhenger mellom vold og overgrep i oppveksten og psykisk og somatisk helse og daglig fungering. Studien fremskaffer kunnskap om ungdommers erfaringer med hjelpeapparatet i tilfeller der de har opplevd vold og/eller seksuelle overgrep.

På grunn av forskrift til Helseforskningslovens § 17, kan ungdom ned til 12 år selv samtykke til deltakelse i noen former for helseforskning. Dette gir ungdom en unik mulighet til å bli hørt.

Studien er godkjent av REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk). Studien tilfredsstiller strenge etiske krav til forskning, som ivaretar ungdommenes behov i forskningen.

Det er NKVTS som har fått oppdraget om å gjennomføre denne undersøkelsen. NKVTS er ledende i Norge på forskning som omhandler temaer som vold og overgrep.

Hva spør vi om i UEVO-studien? Det kan du lese her