Informasjon om vold og overgrep på dinutvei.no

  • Er du usikker på om du er utsatt for vold eller utsetter noen for vold eller overgrep?
  • Mange som utøver vold eller utsettes for vold fra sine nærmeste er ikke klar over at det de gjør betraktes som vold og at det er veldig skadelig.
  • Det finnes flere hjelpetilbud. Les mer om disse på Din Utvei-nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

 

 

For foreldre