Informasjon om vold og overgrep på dinutvei.no

Er du usikker på om du er utsatt for vold eller utsetter noen for vold eller overgrep?

Mange som utøver vold eller utsettes for vold fra sine nærmeste er ikke klar over at det de gjør betraktes som vold og at det er veldig skadelig.

Det finnes flere hjelpetilbud. Les mer om disse på Din Utvei-nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

 

 

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi