Hva må skolen huske på under gjennomføringen?

Hva må skolen huske på under gjennomføringen?

  • Elevene plasserer seg med minst 1 meters mellomrom mellom pultene (som en eksamenssituasjon).
  • Del ut informasjonskort (visittkort med informasjon) til alle i klassen.
  • Elevene tar frem PC/nettbrett med strøm og har strømforsyning tilgjengelig.
  • Alle restarter PC-en.
  • Vis informasjonsfilmen på storskjerm: Filmen ligger nederst på siden uevo.nkvts.no (scroll nedover hvis den ikke synes). Elevene må få tid til å stille spørsmål etter at filmen er vist.
  • Gi følgende beskjed til eleveneAlle skal sitte stille ved pulten til timen er over. Dette er en privat undersøkelse. Det er ikke lov til å snakke med medelever under gjennomføring. Dersom du rekker opp hånda, vil en lærer komme bort og møte deg ansikt-til-ansikt. Du skal være trygg på at du kan be om hjelp uten at læreren ser svaret ditt.
  • Ikke trykk på krysset øverst i hjørnet: Informer elevene om at de ikke må trykke på krysset og lukke undersøkelsen, -da kommer de seg ikke inn igjen.
  • Be elevene gå inn på lenken: uevo.conexus.no
  • For elever som har Feide-bruker skal denne benyttes til pålogging. Dersom skolen ikke bruker Feide, skal læreren dele ut personlige konvolutter med koder. Elevene gjennomfører hele undersøkelsen digitalt – innlogging, samtykke og gjennomføring skjer i samme operasjon.
  • Tid: Når alle elevene har fått logget inn skal læreren ta tiden. Læreren står ansvarlig for å avslutte etter 45 min. fra innlogging. Selve spørreskjemaet skal ta 40 min. Når dette er sendt inn kommer det opp et kontaktskjema der elevene kan be om å bli kontaktet av en voksen person. Det bør beregnes fem minutter til denne delen. Dersom noen av elevene ikke er ferdige i løpet av 40 min, må du be de avslutte. Dette gjøres på følgende måte: Trykk «Logg ut» og deretter «Ja, jeg vil avslutte og lagre svarene».