Personvern- Hva skjer med informasjonen om ditt barn?

Prosjektet følger strenge personvernregler, og data vil bli behandlet konfidensielt.

Svarene på spørreskjema blir kryptert og sendt direkte inn til en sikker server.

Kun forskerne på prosjektet vil ha tilgang til svarene, og de vil alltid bli behandlet i anonymisert form.

Foreldre eller lærere vil ikke ha mulighet til å få innsyn i ungdommenes svar.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport. Det vil ikke bli publisert informasjon som gjør det mulig å kjenne igjen enkeltelever, skoler eller kommuner.

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi