Personvern- Hva skjer med informasjonen om ditt barn?

  • Prosjektet følger strenge personvernregler, og data vil bli behandlet konfidensielt.
  • Svarene på spørreskjema blir kryptert og sendt direkte inn til en sikker server ved Norsk senter for forskningsdata. De har flere tiårs erfaring med behandling av konfidensielle forskningsdata.
  • Kun forskerne på prosjektet vil ha tilgang til svarene, og de vil alltid bli behandlet i anonymisert form.
  • Foreldre eller lærere vil ikke ha mulighet til å få innsyn i ungdommenes svar.
  • Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport. Det vil ikke bli publisert informasjon som gjør det mulig å kjenne igjen enkeltelever, skoler eller kommuner.

For foreldre