Hva skjer videre med UEVO?

Våren 2021 planlegger vi en ny datainnsamling i ungdomsskoler over hele landet. Kanskje når vi deg? 

Ved å gjennomføre undersøkelsen én gang til, kan vi få viktig kunnskap om hvordan norske ungdommer har det over tid.

Denne kunnskapen kan hjelpe oss til  å forstå hvordan vi kan hjelpe barn og unge til å ha det bedre.

Vi vil denne gangen kontakte både skoler som var med forrige gang, og nye skoler.

Vi håper å få med så mange som mulig!

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi