Hvordan sikres det at barnet ditt får hjelp dersom det trenger det?

Dette skal være en trygg undersøkelse, og de ungdommene som trenger hjelp skal få dette.  

  • Helsesykepleier ved de deltakende skolene er ekstra tilgjengelig for samtale den uken undersøkelsen gjennomføres på skolen.
  • Skolen og skolehelsetjenesten har fått tilbud om deltakelse på en fagdag om vold og seksuelle overgrep. Fagdagen skal sette de voksne som ungdommene kjenner i stand til å hjelpe ungdom med behov for hjelp.
  • Ungdommene som deltar i undersøkelsen vil få spørsmål i nettskjemaet om de ønsker å bli kontaktet. De kan selv velge om de ønsker å bli kontaktet i etterkant av undersøkelsen, og eventuelt av hvem.
  • Alle elever, både de som deltar i undersøkelsen og de som velger å ikke delta i undersøkelsen, vil bli oppfordret til å be om hjelp dersom de har det vanskelig. De vil få tydelig informasjon om hvor de kan henvende seg for å snakke med en voksen eller få hjelp.
  • Ungdommene vil motta informasjon om hvor de kan henvende seg for hjelp, både anonymt og ikke-anonymt. Les mer om hvor ungdommene kan henvende seg under Hvor kan du få hjelp?

For foreldre