Hvordan sikres det at barnet ditt får hjelp dersom det trenger det?

Dette skal være en trygg undersøkelse, og de ungdommene som trenger hjelp skal få dette.  

Dette skal være en trygg undersøkelse, og de ungdommene som trenger hjelp skal få dette.

Helsesykepleier ved de deltakende skolene er ekstra tilgjengelig for samtale den uken undersøkelsen gjennomføres på skolen.

NKVTS vil sørge for at skolen og skolehelsetjenesten får god kompetanse om vold og overgrep, og det blir vektlagt god beredskap i planleggingen av undersøkelsen. Ungdommene som deltar i undersøkelsen vil få spørsmål i nettskjemaet om de ønsker å bli kontaktet. De kan selv velge om de ønsker å bli kontaktet i etterkant av undersøkelsen, og eventuelt av hvem.

Alle elever, både de som deltar i undersøkelsen og de som velger å ikke delta i undersøkelsen, vil bli oppfordret til å be om hjelp dersom de har det vanskelig. De vil få tydelig informasjon om hvor de kan henvende seg for å snakke med en voksen eller få hjelp.

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi