Hvorfor er det viktig at barnet ditt deltar?

Vi ønsker at ungdom med ulike erfaringer skal delta slik at vi får et godt bilde på hvordan det er å være ung i Norge i dag, på godt og vondt. Dette skal kunne sette forskere, politikere og andre som daglig jobber med barn og ungdom bedre istand til å hjelpe ungdom som har det vanskelig, og å forebygge fremtidig vold og overgrep mot barn og unge.

Studien er godkjent av Regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Sør-Øst. Dette innebærer at studien tilfredsstiller høye forskningsetiske krav. Studien gir ungdom en unik mulighet til å bli hørt, i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 12.

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi