Hvorfor er studien trygg?

  • UEVO-studien har vært planlagt i lang tid og vi er opptatt av at undersøkelsen oppleves trygg og tilpasset ungdom mellom 12-16 år.
  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS,  har fått i oppdrag å gjennomføre studien. NKVTS er ledende i Norge på forskning som omhandler temaer som blant annet vold og overgrep.
  • Forskerne som jobber med UEVO-studien har lang erfaring med å snakke med barn og ungdom om vold og overgrep, og å forske på disse temaene.
  • Undersøkelsen er utarbeidet i nært samarbeid med andre forskere som har spurt ungdom om vanskelige og sensitive tema.
  • Vi har også samarbeidet med et ekspertpanel bestående av 8 ungdommer, for at undersøkelsen skal være meningsfull og relevant for ungdom. Ekspertpanelet har kommet med viktige innspill og bidrag til alle deler av prosjektet.
  • Deltakende skoler og skolehelsetjenesten vil få muligheten til å delta på fagseminar som skal styrke deres handlingskompetanse i saker som omhandler volds- og overgrepsutsatte barn og ungdom.

For foreldre