Hvorfor er studien trygg?

UEVO-studien har vært planlagt i lang tid og vi er opptatt av at undersøkelsen oppleves trygg og tilpasset ungdom mellom 12-16 år. Våren 2021 blir tredje gang NKVTS gjennomfører en slik undersøkelse.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, har fått i oppdrag å gjennomføre studien. NKVTS er ledende i Norge på forskning som omhandler temaer som blant annet vold og overgrep.

Vi har lang erfaring med å snakke med barn og ungdom om vold og overgrep, og å forske på disse temaene.

Undersøkelsen er utarbeidet i nært samarbeid med andre forskere som har spurt ungdom om vanskelige og sensitive tema.

Vi har også samarbeidet med et ekspertpanel bestående av 8 ungdommer, for at undersøkelsen skal være meningsfull og relevant for ungdom. Ekspertpanelet har kommet med viktige innspill og bidrag til alle deler av prosjektet.

NKVTS vil sørge for at deltakende skoler og skolehelsetjenesten vil få tilstrekkelig informasjon og kunnskap som skal styrke deres handlingskompetanse i saker som omhandler volds- og overgrepsutsatte barn og ungdom.

For foreldre