Kan noen få vite hva du svarer i undersøkelsen?

  • Det er bare forskerne som jobber på prosjektet som kan finne tilbake til deg og vite hva du har svart. Forskerne har taushetsplikt!
  • Du bestemmer selv om du forteller foreldrene dine om du var med på undersøkelsen og hva du svarte.
  • Ingen på skolen kan få vite hva du har svart.
  • Det vil ikke publiseres informasjon fra undersøkelsen som kan koble svarene dine til din kommune, skole eller deg som person.

For ungdom