Resultatene fra UEVO 2019 er klare!

Resultatene fra UEVO-studien 2019 er publisert i en forskningsrapport og vil bli publisert i forskningsartikler. Rapporten blir referert til i media, men også i politiske dokumenter. Redd barna og NRK har tatt inn noen av resultatene i sine filmer for barn, og resultatene har blitt brukt som grunnlagsmateriale når det legges frem saker i Stortingets spørretime.

Resultatene fra studien skal utvikle kunnskap om hvordan ungdom har det i Norge i dag, og hvilke erfaringer de har hjemme og ute. De skal gjøre det lettere for voksne å hjelpe barn og ungdom som er eller har vært utsatt for vold og overgrep. Kunnskapen fra studien skal bidra i arbeidet for at færre barn og ungdom opplever vold og overgrep i framtiden.