Les om UEVO-studien i bladet forskningsetikk

Fagbladet Forskningsetikk publiserte i desember 2018 to saker om UEVO-studien. Sakene er publisert både som nettartikler og i den trykkede utgaven av bladet.   

Artikkelen tar for seg viktige aspekter som gjør UEVO-studien både viktig og innovativ – den nye forskriften som gjør at ungdom ikke lenger trenger foreldrenes samtykke for å delta, vårt ekspertpanel som har vært med på å utvikle studien, etiske avveininger underveis, og beredskapen i etterkant. Her kan du lese nettutgaven av artikkelen: UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning

I den trykte versjonen kan du lese om UEVO-studien på side 7-11. Den trykte versjonen ligger i sin helhet på nett og kan gratis leses i både en bla-versjon og som pdf.