Ny datainnsamling: UEVO 2

NÅ BEGYNNER NY DATAINNSAMLING!

NKVTS starter nå med å kontakte aktuelle skoler og kommuner for ny gjennomføring av UEVO-studien. Den første UEVO-studien har hatt stor betydning og fått mye oppmerksomhet. Ved å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse under koronapandemiens tidlige forløp har vi fått viktig innsikt i hvordan livet er for ungdom akkurat nå.

I 2019 deltok 70 ungdomsskoler og 10 000 elever over hele landet! Det har ført til at vi har fått god innsikt i hvordan det er å være ungdom i dag. Vi ønsker å få mer data, og setter i gang ny datainnsamling mai 2021.

Målet er å få kunnskap om hvordan det er å være ungdom og hvilke erfaringer ungdom har med vold og overgrep. Vi spør også om hvordan pandemien og smitteverntiltak påvirker dem. Resultatene vil være viktige for arbeid med å forebygge vold og overgrep mot unge. Les mer her.