Ungdomsundersøkelsen om Erfaringer med Vold og Overgrep

UEVO-studien

Kontakt UEVO-studien
Hva er UEVO-studien?
For deltakere
For forskere, media og interesserte
ENGLISH: The UEVO Study

Aktuelt

Trenger du noen å snakke med?

Kjenner du en voksen du kan stole på? Husk at du også kan be om hjelp dersom du er bekymret for andre.

Innhold