Ungdomsundersøkelsen om Erfaringer med Vold og Overgrep

UEVO-studien

Kontakt UEVO-studien
For ungdom
For kommuner og skoler
For foreldre
CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi

Aktuelt

Trenger du noen å snakke med?

Innhold